Privacy policy

PRIVATLIVSPOLITIK

Hvorfor indsamler vi oplysninger?

Som hovedregel kan du bruge www.royalarena.dk og vores applikation uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. Generelt indsamler vi alene personoplysninger, når du opretter en profil hos os, eller benytter dig af ydelser og services, som alene kan gennemføres, hvis vi er i besiddelse af visse personoplysninger. Det drejer sig f.eks. om følgende:

•    foretagelse af et køb eller bestilling

•    tilmelding til nyhedsbrev

•    deltagelse i konkurrence

•    bruger feedback

•    i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde

Hvilke oplysninger indsamles?

Royal Arena indsamler alene de oplysninger, som du selv afgiver ved din brug af vores applikation, og alene de oplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, du efterspørger. De indsamlede oplysninger er f.eks. navn, IP-adresse, e-mail-adresse eller privat adresse. Royal Arena kan endvidere indsamle oplysning om din lokation, baseret på din telefons lokalitetstjeneste.

Brug af indsamlede oplysninger

Personoplysninger bruges navnlig til at levere de ydelser og services, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne kan endvidere bruges til at levere oplysninger vedrørende ordrer og arrangementer, samt til markedsføringsmæssige formål. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet, herunder ved udarbejdelse af statistikker og analyser. Endelig kan indsamlede oplysninger benyttes til at vise indhold og reklamer, der er tilpasset netop dine interesser og hobbyer. Såfremt du har givet samtykke hertil, vil Royal Arena anvende push-beskeder i applikationen.

Indsamlede oplysninger kan videregives til øvrige selskaber og aktiviteter, som er koncernforbundne med Royal Arena, og til udvalgte og betroede tredjemænd, såfremt disse helt eller delvist leverer de ydelser og/eller services, som du måtte have benyttet dig af. Oplysninger videregives ikke herudover til tredjemand, medmindre lovgivningen særskilt måtte foreskrive en sådan videregivelse.

Yderligere oplysninger

Du har i henhold til persondatalovgivningen til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du kan til enhver tid forlange, at de indsamlede personoplysninger berigtiget eller slettet. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Royal Arena behandler indsamlet data i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende lov om behandling af persondata.

Royal Arena er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, og du er selv ansvarlig for at holde dig bekendt med de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, eller til hvordan du bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på adressen: info@royalarena.dk.