Kapacitet og design

Kapacitet
Royal Arena får plads til op mod 16.000 siddende og stående gæster til kultur-og musikarrangementer. Til sportsbegivenheder vil kapaciteten være op til 12.500 tilskuere. Arenaen bliver fleksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og dermed tilskuerkapaciteten udnyttes.

Arenaen vil få en størrelse på op til 35.000 m2 med store foyerarealer og plads til caféer, restauranter og barer, som giver god plads til publikum. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner.

Design
Royal Arena bliver designet ud fra en stærk skandinavisk designtradition, hvor der er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og design. Det er designteamet 3XN, der står bag.

Størstedelen af publikum kommer til at sidde på tre sider af scenegulvet/banen – men med mulighed for også at have publikum på den fjerde side ved sportsbegivenheder og særlige kulturbegivenheder. Ved koncerter vil arenagulvet kunne inddrages til publikum.