Kapacitet og design

Kapacitet

Royal Arena har plads til op mod 17.000 siddende og stående gæster til kultur-og musikarrangementer. Til sportsbegivenheder er kapaciteten op til 12.500 tilskuere. Arenaen er fleksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og dermed tilskuerkapaciteten udnyttes.

Arenaen har en størrelse på op til 35.000 m2 med store foyerarealer og god plads til såvel publikum som til serveringssteder. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner.

Design

Royal Arena er designet ud fra en stærk skandinavisk designtradition, hvor der er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og design. Det er designteamet 3XN, der står bag.

Størstedelen af publikum sidder på tre sider af scenegulvet/banen – men med mulighed for også at have publikum på den fjerde side ved sportsbegivenheder og særlige kulturbegivenheder. Ved koncerter vil arenagulvet kunne inddrages til publikum.