Parkering

Der henvises til diverse virksomheder i nærområdet (eksempelvis Field's) med tilknyttede P-arealer, P-huse og P-kældre, ligesom der i gåafstand findes offentlige parkeringshuse. Eventuel afsætning af passagerer bør ikke ske for tæt på Royal Arena, da dette vil medføre trafikale udfordringer for alle.

Generelt opfordres der til at benytte de gode offentlige transportmuligheder i form af bus, tog og Metro eller til at tage cyklen.

Et begrænset antal kørestols-parkeringspladser findes helt tæt på arenaen. kørestols-pladserne (gratis) er forbeholdt personer/køretøjer med handicapskilt og gyldig handicapbillet til det respektive arrangement på dagen. Der vil være særskilt P-vagt ved kørestols-pladserne.

Læs mere om parkering for Ørestad-området her:

https://parkincph.dk/media/1039/parkering-royal-arena.pdf

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.byoghavn.orestadparkering

 

1/12 2019: Byggeriopstart af P-hus Hannemann - Informationsbrev fra By & Havn
Kære parkeringskunde

Vi skriver for at orientere dig om den snarlige opstart af byggeriet af P-hus Hannemann samt de medførte ændringer i parkeringsforholdene omkring Hannemanns Allé i byggeperioden.

Om P-hus Hannemann

Byggeriet af det kommende parkeringshus på Hannemanns Allé opstarter inden for de kommende uger.
I modsætning til By & Havns øvrige parkeringsanlæg, der er firkantede, bliver det kommende parkeringshus på Hannemanns Allé rundt. I parkeringshusets center anlægges et kombineret trappe-/elevatortårn. Parkeringshusets facade begrønnes med plantekasser.

P-hus Hannemann har samlet plads til ca. 560 biler fordelt på 7 etageomgange.

Parkeringshuset er tegnet af Christensen & Co og hovedentreprenøren er 5E-BYG.

Parkeringshuset forventes at være klar til ibrugtagning i 1. kvartal 2021.

Lukning af P-plads Hannemann Syd

Det nye parkeringshus skal opføres på den grund, hvor den midlertidige terræn-parkeringsplads, P-plads Hannemann Syd, er placeret.

P-plads Hannemann Syd, lukkes derfor fredag den 6. december kl. 22.00, hvor pladsen skal være tømt for biler.

Ny indkørsel til P-plads Hannemann Nord

Da byggepladsen etableres delvis på Hannemanns Allé skal indkørsel til P-plads Hannemann Nord fremadrettet ske via den nye indkørsel, der er etableres der, hvor der i dag er indkørsel til handicapparkeringsområdet.

P-plads Hannemann Nord nedlægges, når det nye parkeringshus står færdigt.

Udvidelse af P-plads Nordre Fælled Nord

For at kompensere for den midlertidige reduktion af parkeringspladser i området er P-plads Nordre Fælled Nord blevet udvidet mod den vestlige ende af Hannemanns Allé med 180 parkeringspladser og består nu af 458 parkeringspladser.

Hvor kan jeg parkere?

Parkanter henvises til de øvrige parkeringsarealer i området: P-plads Hannemann Nord, P-plads Nordre Fælled Nord, P-plads Nordre Fælled Syd, P-hus Ejler Bille, P-hus Kay Fisker og P-plads Arena.
Bemærk, at P-plads Nordre Fælled Nord og P-plads Nordre Fælled Syd kun kan benyttes med digital p-tilladelse fra PARKinCPH ligesom P-plads Arena ikke kan benyttes, når der er arrangementer i Royal Arena.

Du kan læse mere om parkeringsarealerne på vores hjemmeside: https://par-kincph.dk/da/omraader/ørestad/.